Digwyddiadau

 

Santa 4 Cancer Run 2015

Key Information for Your Diaries (Saesneg yn unig...)

Hello fabulous supporters! We hope you've had a great Summer with your families & friends.

Team captains some key information for your diaries.

21st August is last bank day for team fundraising. If you have cash to handover please make contact with one of the committee members to arrange collection.

16th September is our BIG Thank You party 1pm - 3pm Anglesey Arms Hotel Menai Bridge.

Get your party gear on, kids mini disco, food and plenty of surprises. Further information will go out shortly.

Have a great weekend everyone!

Tracey x

line
Santa 4 Cancer Run 2015

Mae Relay For Life Gwynedd a Mon yn eich croesawy i ymuno a'n rhaglen tim nos

Dyddiadau ar gyfer eich Dyddiadur!
Nosweithiau tÓm eleni:

Chwefror 16
Mawrth 16
Ebrill 20
Mai 18

Anglesey Arms hotel, Menai Bridge, 6pm

Rydym yn gobeithio eich gweld chi yno!

line
Datganiad MAWR

Eirlysiau Henblas Ynys Mon

Bydd y gerddi a tir coed henblas ar agor unwaith eto at elusen ar Sadwrn 18ed & 25ain and sul 19eg & 26ain chwefror 2017 Rhwng 11.00yb a 4.00yp

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

line
Datganiad MAWR

Y Datganiad MAWR

Hoffai'r tim CRUK G&A Relay For Life croesawu ein cefnogwyr i'r digwyddiad datganiad MAWR eleni. Gobeithwn y gallwch ymuno a ni yn yr hwyl!

"Elvis in Concert" Karen's Chicks
Railway Club Holyhead
Dydd Sadwrn Hydref 29, 7:30pm
Mynediad £5.00

Am docynnau cysylltwch â:
Bethan 07814885046 neu Helen 07912066363

Am fwy o fanylion - cliciwch yma

line
Santa 4 Cancer Run 2015

Ras Santa dros Gancr 2015

Mae'n amser i glymu tinsel i'ch esgidiau rhedeg, mae'r Ras Santa dros Gancr yn ôl ar gyfer 2015!
Ras i blant ac i oedolion ar y diwrnod - Mae pawb sy’n cymryd rhan yn cael gwisg Santa ac anrheg.

Ymunwch â thudalen facebook y digwyddiad am y diweddaraf.

Ble: Lan y Môr Llanddwyn
Pryd: Dydd Sul, 13eg o Ragfyr 2015

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Cliciwch yma i gofrestru ar-lein.
Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen noddi.

Mae yna groeso mawr i canicross & cerddwyr!

(Fe fydd cofrestru ar-lein yn cau am hanner dydd, Dydd Gwener 11eg)

line