+ Ras Gyfnewid am Fywyd Gwynedd a Mon

Cyfri lawr

Tan Ras Gyfnewid 2018!

Cofrestru

Cofrestru yn rhad ac am ddim ar gyfer Ras Gyfnewid am Fywyd Gwynedd a Môn 2018! Cliciwch Yma i gofrestru!

Straeon Relay

Relay Stories

Straeon gan ein cefnogwyr gwych yn esbonio pam maent yn cymryd rhan yn y ras gyfnewid ac yn codi arian ar gyfer CRUK - cliciwch yma

Lluniau
Diweddaraf

Noddwyr

I weld ein Rhoddwyr a Noddwyr caredig - cliciwch yma

Croeso

Post Pic

Trefnir Ras Cyfnewid am Fywyd Gwynedd a Môn gan bwyllgor ymroddgar o unigolion sy'n ymwybodol o bwysigrwydd gwaith Cancer Research UK.

Nid yw cancr yn gorffwys ac felly am 21 awr, ni fyddwn ni chwaith...mwy


Bydd digwyddiad 2018 yn cychwyn am 12yh 16eg o Fehefin, ac yn gorffen am 9yb ar y 17eg o Fehefin .

Newyddion Diweddaraf

We're excited to let you know our total for the year is a whopping £80,796.48!

A massive well done and huge thank you to everyone involved!

Diolch yn fawr iawn pawb!


We are having a party to celebrate our years success, everyone involved is invited. 22nd of September 6:30 start Bangor football club, there will be a disco and hog roast, face painter and a raffle ticket included in the price, £6 per person. The total raised will be revealed.


Mwy o Newyddion - cliciwch yma